Profiel drs Adriaan J.C.M. Weterings

About us

Na zijn studie fiscale economie aan de Universiteit van Tilburg is Adriaan voornamelijk actief geweest binnen de landelijke, provinciale en gemeentelijke overheid.

By understanding how to communicate effectively with employees, encourage team collaboration, and recognize individual contributions, leaders can improve their people skills and make their teams more successful.

background
Vanaf 1986...
Read More
Hij was ook
Read More
Ajcm Weterings

Handboek Financiën Gemeenten en Provincies

De financiële functie is ondergeschikt aan de politiek-bestuurlijke doelstellingen en uitgangspunten die de gemeenten en provincies zich stellen. Deze zijn divers en soms tegenstrijdig. Dat vraagt van alle betrokkenen dat inzicht bestaat in de samenhang der dingen. In het handboek financiën voor gemeenten en provincies zijn alle aspecten van de financiële functie samengebracht en in onderlinge context geplaatst.