Weterings van Santvoort & Partners BV

Leer de fundamentele zaken die aanwezig moeten zijn om uw organisatie te laten bloeien en vermijd de grote fouten die vaak gemaakt worden bij de zoektocht naar stabiliteit en professionalisering. Maak gebruik van de expertise en daadkracht die wij in de loop der jaren hebben opgebouwd.

Financieel Advies
Read More
Advies op het gebied van (complexe) financiële vraagstukken, bedrijfseconomisch advies, inclusief het in kaart brengen van de risicofactoren binnen de bedrijfsvoering en het daarop afstemmen van het risicobeleid en -beheer.
Interimmanagement
Read More
Waarnemen en uitbouwen van (financiële) lijn en staffuncties. Specialisatie: voortrekkersrol in hetimplementeren van en uitvoering geven aan(financiële) saneringsoperaties.
Mobiliteit & Coaching
Read More
Weterings van Santvoort & Partners kan u of uw organisatie ondersteunen bij arbeidsmobiliteit van uzelf of uw personeel. Op die manier verkrijgen en behouden u of uw organisatie de nodige flexibiliteit.

Verkrijg de middelen, kennis en netwerkmogelijkheden om een bloeiende organisatie te ontwikkelen.

Voltooide projecten

200+

Op basis van deze uitgevoerde opdrachten bezitten we een perfecte know-how die we graag toepassen op uw organisatie.

Ervaring

20+

Al meer dan twintig jaar werkt Weterings van Santvoort uitsluitend op succesvolle wijze aan de meest uitdagende vraagstukken.

Werkterrein

10+

Wij adviseren bij beleidstechnische vraagstukken, herstructurering van grote overheidsorganisaties en meer.

Sterke sociale vaardigheden kunnen leiders helpen een positieve werkomgeving te bevorderen.

Door te begrijpen hoe je effectief met werknemers communiceert, samenwerking binnen het team aanmoedigt en individuele bijdragen erkent, kunnen leiders hun sociale vaardigheden verbeteren en hun teams succesvoller maken.

Opdrachtgevers
drs. Adriaan JCM Weterings

Handboek Financiën voor Gemeenten en Provincies

De financiële functie is ondergeschikt aan de politiek-bestuurlijke doelstellingen en uitgangspunten die de gemeenten en provincies zich stellen. Deze zijn divers en soms tegenstrijdig. Dat vraagt van alle betrokkenen dat inzicht bestaat in de samenhang der dingen. In het handboek financiën voor gemeenten en provincies zijn alle aspecten van de financiële functie samengebracht en in onderlinge context geplaatst.