Geerts & Partners

Geerts & Partners voegt waarde toe aan uw organisatie. Dit doen wij door uitstekende advisering op het terrein van personele, organisatie- en samenwerkingsvraagstukken
Geerts & Partners voegt waarde toe aan uw organisatie. Dit doen wij door uitstekende advisering op het terrein van personele, organisatie- en samenwerkingsvraagstukken. Met professionals die zich in hun vakgebied hebben bewezen. Mensen die met passie voor u aan het werk gaan. Wij bewegen mensen door samen met hen op zoek te gaan naar wat hen drijft in hun leven en in hun carrière. Wat motiveert mensen nu echt? Wanneer zit een professional op zijn plek? Past zijn of haar karakter bij het team en de organisatiecultuur? En andersom?
Visie
Wij gaan voor gelukkige medewerkers. Mensen die gelukkig zijn in hun werk hebben een positieve invloed op hun omgeving. Zij zijn productiever en hebben minder last van stress. Dit goede gevoel nemen zij mee naar hun privé-omgeving.
Missie
Geerts & Partners creëert werkgeluk voor kandidaten, opdrachtgevers en medewerkers. Wij zijn er altijd: voor iedere fase waarin een organisatie zich bevindt. En voor iedere carrièrestap die een individu wil maken.
Diversiteit
Geerts & Partners ondertekent Executive Search Code en committeert zich als (executive) search bureau aan de gezamenlijke missie: meer vrouwen in topposities. Ook heeft Geerts & Partners Charter Diversiteit ondertekend en begeleidt opdrachtgevers in het streven naar meer divers werven en selecteren.
Als partner van AANtWERK verdiepen wij ons in de mogelijkheden van inclusief of sociaal ondernemen. Het zorgt ervoor dat wij geïnspireerd raken en bereid zijn om er invulling aan te geven in onze organisatie. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vinden wij belangrijk.

Our services

Financieel Advies
Read More
Advies op het gebied van (complexe) financiële vraagstukken, bedrijfseconomisch advies, inclusief het in kaart brengen van de risicofactoren binnen de bedrijfsvoering en het daarop afstemmen van het risicobeleid en -beheer.
Interimmanagement
Read More
Waarnemen en uitbouwen van (financiële) lijn en staffuncties. Specialisatie: voortrekkersrol in hetimplementeren van en uitvoering geven aan(financiële) saneringsoperaties.
Mobiliteit & Coaching
Read More
Weterings van Santvoort & Partners kan u of uw organisatie ondersteunen bij arbeidsmobiliteit van uzelf of uw personeel. Op die manier verkrijgen en behouden u of uw organisatie de nodige flexibiliteit.

Get to know about us

Learn the fundamental things that must be in place for your team and business to grow.