JS Consultancy

JS Consultancy is al meer dan 28 jaar marktleider in het bemiddelen van professionals voor de publieke zaak.
JS Consultancy is al meer dan 28 jaar marktleider in het bemiddelen van professionals voor de publieke zaak. Met Interim en Werving & Selectie dragen wij bij aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Samen – en vaak in samenregie – met onze partners: burgers, overheden en organisaties in het publieke domein.
We zijn carrièrepartner van onze professionals. En helpen organisaties aan professionals met het juiste gewicht voor de uitdagingen van vandaag en morgen. Dit doen wij vanuit de visie dat hoogwaardige publieke diensten en voorzieningen de samenleving kansrijk maken en goed zijn voor het maatschappelijk vertrouwen.
JS Consultancy richt zich sinds 1994 op het waarmaken van maatschappelijk resultaat voor (semi-) overheidsorganisaties en burgers. Deze focus verbinden wij aan de professionele en persoonlijke ontwikkeling van onze mensen. JS Consultancy is gecertificeerd conform de NEN 4400 norm & ISO 9001:2015.
GrowWork Group
JS Consultancy maakt deel uit van de GrowWork Group (GWG), een groep HR-bedrijven met leidende posities in het publieke domein. Via ons netwerk van zusterbedrijven binnen GWG – GrowWork Healthcare, InterWork, Roler en POSG – vergroten wij actief de kans op een succesvolle verbinding tussen professionals en publieke instellingen. Onze zusterbedrijven zijn actief in de sectoren (semi-)overheid, onderwijs, zorg, woningcorporaties en utility.
GWG heeft in totaal 135 mensen in vaste dienst, 1.048 professionals werkzaam op tijdelijke projecten en 590 opdrachtgevers.

Our services

Financieel Advies
Read More
Advies op het gebied van (complexe) financiële vraagstukken, bedrijfseconomisch advies, inclusief het in kaart brengen van de risicofactoren binnen de bedrijfsvoering en het daarop afstemmen van het risicobeleid en -beheer.
Interimmanagement
Read More
Waarnemen en uitbouwen van (financiële) lijn en staffuncties. Specialisatie: voortrekkersrol in hetimplementeren van en uitvoering geven aan(financiële) saneringsoperaties.
Mobiliteit & Coaching
Read More
Weterings van Santvoort & Partners kan u of uw organisatie ondersteunen bij arbeidsmobiliteit van uzelf of uw personeel. Op die manier verkrijgen en behouden u of uw organisatie de nodige flexibiliteit.

Get to know about us

Learn the fundamental things that must be in place for your team and business to grow.