Wat is personeelsbeheer? Het volledige proces in beeld gebracht

We zijn niet altijd in staat om het verschil tussen een goede manager en een geweldige manager onder woorden te brengen.

Related articles

Maak kennis met ons

Wij vertellen u graag hoe we uw organisatie beter kunnen maken.

Wat is personeelsmanagement?

People management wordt gedefinieerd als een geheel van praktijken die de end-to-end processen van talentacquisitie, talentoptimalisatie en talentbehoud omvatten, terwijl ze het bedrijf blijvend ondersteunen en de werknemers van een organisatie begeleiden.

Het vakgebied people management, een belangrijk onderdeel van human resource management, omvat dus alle aspecten van hoe mensen werken, zich gedragen, zich inzetten en groeien op het werk. De systemen die worden gebruikt om mensen te managen, beïnvloeden de totale werking van de organisatie en moeten dus worden nageleefd als dynamische individuele puzzelstukken zonder het grotere geheel uit het oog te verliezen.

Voorbeelden van deelaspecten of taken die de belangrijkste pijlers van people management ondersteunen zijn employer branding, werving, beloning, prestatiemanagement, organisatieontwikkeling, veiligheid, welzijn, voordelen, motivatie en betrokkenheid van werknemers, communicatie, administratie en training. Samen vormen deze aspecten van people management het culturele weefsel binnen de organisatie en leiden ze tot een werknemerservaring die het juiste talent aantrekt en behoudt.

Lees ook: What is Talent Pipeline? Definition, Management with Examples

 

Belangrijke componenten van personeelsbeheer – Beste praktijken om door de evoluerende werkomgeving te navigeren

De overkoepelende term, people management, omvat vijf belangrijke componenten die samen effectief een aantrekkelijke werknemerservaring kunnen opbouwen om het beste talent te optimaliseren en beter te behouden.

5 sleutelcomponenten van personeelsbeheer

De vijf belangrijkste aspecten, ook bekend als de 5 C’s van people management, zijn de volgende:

1. Creëren – een beroepsbevolking opbouwen die bouwt aan een betere toekomst

Als we people management zouden beschouwen als een lineair processysteem, zou het beginnen met het werven van talent – het samenstellen van effectieve teams. Het doel kennen van elk team en elk lid ervan is de sleutel tot succes. Bij het bouwen van teams is het belangrijk de juiste hulpmiddelen te kiezen. Dit begint met het kiezen van de juiste wervingsplatforms, het creëren van een employer brand waar kandidaten vertrouwen in hebben en mee willen werken en het bieden van een aantrekkelijke candidate experience. Zodra u het meest geschikte talent aan boord hebt, is de volgende stap training en hulp bij de ontwikkeling van hun vaardigheden om te voldoen aan de veranderende behoeften van het bedrijf. Investeren in hun ontwikkeling zorgt ook voor meer loyaliteit en betrokkenheid. Het creëren van de juiste teamstructuur omvat ook het opzetten van processen, grenzen en een robuust functioneringskader. Dit helpt om een routekaart naar succes en een functioneel plan om te winnen te creëren.

2. Begrijpen – het heden en de toekomst beter begrijpen

Effectief people management omvat het begrijpen van de mensen die de organisatie vormen – hun persoonlijkheden, motivaties en persoonlijke en carrièredoelen. Empathie, actief luisteren en een aanpak waarbij de mens centraal staat, leiden tot een dieper wederzijds begrip van individuen en collectieven. Het is belangrijk te begrijpen dat mensen verschillend zijn en verschillende eigenschappen en vaardigheden hebben. De eeuwenoude techniek van ‘management by walking around’ is in de loop der jaren veranderd en hoewel er technische manieren zijn om gegevens te verzamelen, leidt het daadwerkelijk tijd doorbrengen met mensen altijd tot diepere inzichten.

Lees ook: What is HRIS? System, Model and Application

3. Communiceren – kanalen openen om effectief te verbinden

Hoe je als team communiceert, beïnvloedt hoe je als team werkt. Open communicatiekanalen en feedback vormen een effectief instrument om mensen beter aan te sturen. De vorm en cultuur van communicatie die in een organisatie heerst, is ook een belangrijk element in de perceptie die een werknemer heeft van het grotere geheel waar hij deel van uitmaakt. Als communicatie belangrijk genoeg is om te bepalen hoe mensen zich op en over het werk voelen, is het belangrijk genoeg om een sleutelcriterium te zijn voor effectief people management. Organisaties moeten er tegenwoordig voor zorgen dat zij hun werknemers de juiste communicatie- en feedbackkanalen ter beschikking stellen om te bevorderen dat zij vaak, effectief en zonder storingen kunnen communiceren.

4. Samenwerken – slimmer, sneller en sterker samenwerken

Mensenprocessen beter beheren houdt in dat men erkent dat het werk niet in silo’s kan gebeuren – zelfs niet bij inspanningen van één teamlid. Succes is een teamfunctie – en falen ook. Met het brede scala aan samenwerkingstools dat tegenwoordig op de markt beschikbaar is, kunnen organisaties en managers ervoor zorgen dat delen en delegeren tot de beste resultaten leiden. Om waarde toe te voegen aan het werkproces en aan het leven van werknemers en tegelijkertijd de effectiviteit van het team te vermenigvuldigen, moeten individuen verantwoordelijkheden toegewezen krijgen die ze aankunnen en bereiken met effectieve teamsamenwerking. Samenwerken met andere menselijke en niet-menselijke componenten op het werk helpt werknemers ook de rol te beseffen die zij en anderen spelen in niet alleen korrelige taken maar ook de grotere visie voor de organisatie.

5. Confronteren – optimaliseren op gezonde verschillen

Mensen zijn verschillend en om een toon te zetten voor respect, loyaliteit en betrokkenheid binnen de organisatie, moet people management zich richten op het optimaliseren van deze verschillen. Met “confronteren” bedoelen we hier niet tegenwerken, maar deze verschillen onder ogen zien, erkennen en positief aanpakken. Door de diversiteit in generatie, denken, werkvoorkeuren en handelen nemen mensen de dingen anders waar en gaan ze ook anders om met diversiteit. Nu leidt dit vaker wel dan niet tot verzekerde conflicten. De fysieke weergave van een dergelijk conflict kan openlijk en actief of heimelijk en passief zijn. Het oplossen van dit conflict is een belangrijk onderdeel van people management, omdat het ofwel tot wrok en negativiteit kan leiden, ofwel het team kan versterken, en de manager heeft de keuze welke kant het opgaat.

Lees ook: What is Human Capital Management (HCM)?

5 winnende people management vaardigheden voor 2023

We zijn misschien niet altijd in staat om het verschil te verwoorden tussen een goede manager en een geweldige manager (of zelfs diegenen die de inspiratie hadden kunnen zijn voor films als Horrible Bosses!). Toch zijn we verrassend goed in het herkennen van deze verschillende soorten managers in ons leven. Hoe komt dat? Nou, er zijn belangrijke drijfveren of vaardigheden voor effectief people management die we vrij gemakkelijk lijken op te pikken.