Beljon + Westerterp Helmond

BeljonWesterterp is specialist in werving en selectie voor strategische posities.
Strategisch partner voor werving en selectie- en hr-vraagstukken
Regionaal geworteld met kantoren in heel Nederland
BeljonWesterterp is specialist in werving en selectie voor strategische posities. Ook bemiddelen we interimmanagers en -specialisten én bieden we expertise en oplossingen voor assessment, talentontwikkeling, coaching en outplacement. Betrokkenheid en zorgvuldigheid kenmerken onze aanpak. We verbinden bewezen methodieken met moderne tools. Vanuit ons regionale kantorennetwerk adviseren we bedrijven en instellingen in profit, non-profit en overheid. Dat doen we met een team van echte specialisten, gedreven door oprechte aandacht en interesse voor mens en organisatie.
Diversiteit
in onze aanpak
De twee (senior) consultants in een werving-en-selectieprocedure bieden gezamenlijk diversiteit, denkkracht en tegenwicht in onze dienstverlening. Daarin zijn we uniek. In de zoektocht bieden we een brede benchmark van kandidaten aan en kijken we (met vier ogen) ook buiten de gebaande paden. Uiteindelijk draait het niet om het cv, maar vooral om de intrinsieke motivatie, persoonlijkheid, drijfveren en competenties van kandidaten. Er is altijd aandacht voor diversiteit als wij kandidaten bemiddelen. Een divers samengesteld(e) managementteam, directie of board functioneert aantoonbaar beter. Als men complementair is aan elkaar, komt dat de groepsdynamiek ten goede.
Gedurende de afgelopen jaren is een op de drie plaatsingen op executive niveau via BeljonWesterterp een vrouwelijke kandidaat. Onze overtuiging is echter dat diversiteit breder is dan de man/vrouwbalans en tevens draait om diversiteit qua kennis en ervaring, achtergrond, gender, leeftijdsopbouw, persoonlijkheid, competenties en rollen in het team. We participeren ook in het governance programma Boardroom Dynamics van de University of Groningen Business School, waar diversiteit hoog op de agenda staat.

Our services

Financieel Advies
Read More
Advies op het gebied van (complexe) financiële vraagstukken, bedrijfseconomisch advies, inclusief het in kaart brengen van de risicofactoren binnen de bedrijfsvoering en het daarop afstemmen van het risicobeleid en -beheer.
Interimmanagement
Read More
Waarnemen en uitbouwen van (financiële) lijn en staffuncties. Specialisatie: voortrekkersrol in hetimplementeren van en uitvoering geven aan(financiële) saneringsoperaties.
Mobiliteit & Coaching
Read More
Weterings van Santvoort & Partners kan u of uw organisatie ondersteunen bij arbeidsmobiliteit van uzelf of uw personeel. Op die manier verkrijgen en behouden u of uw organisatie de nodige flexibiliteit.

Get to know about us

Learn the fundamental things that must be in place for your team and business to grow.